สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1410
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วรนิทัศน์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 22/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 22/08/2562
วันที่หมดอายุ 21/08/2563
ที่อยู่ เลขที่ 29 ซอยประชาชื่นนนทบุรี 2
ตำบลบางเขน อำเภอเมือง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 02-9535808
โทรสาร 02-9535429
E-Mail Woranitathgrop@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 22
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร