สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1405
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อินฟอร์เมชั่น อินฟราสตรัคเจอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 15/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 15/08/2562
วันที่หมดอายุ 14/08/2563
ที่อยู่ 216/51 อาคารแอล.พี.เอ็น.ทาวเวอร์ ชั้น 13 ห้องเลขที่ 51 ถ.นางลิ้นจี่
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0885851880
โทรสาร
E-Mail iic.techatat@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร