สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1408
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พีที ตรวจสภาพแก๊ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 21/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 21/08/2561
วันที่หมดอายุ 20/08/2562
ที่อยู่ 999/9 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 083-080-2127
โทรสาร
E-Mail pt2560.nok@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 15/06/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร