สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1412
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โซลูเทค เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 23/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 23/08/2562
วันที่หมดอายุ 22/08/2563
ที่อยู่ 24/20 หมู่ 4
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จังหวัด ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์ 20180
โทรศัพท์ 0942254496
โทรสาร
E-Mail ADUL@SOLUTECHES.COM
Website WWW.SOLUTECHES.COM
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 25/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร