สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.160
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ฤทธา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/09/2561
วันที่หมดอายุ :10/09/2562
ที่อยู่ :300 ถนนร่มเกล้า
:แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10520
โทรศัพท์ :0-2105-5000,0-2326-5000
โทรสาร :0-2105-5011,0-2326-5011
E-Mail :ritta@ritta.co.th
Website : www.ritta.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :497
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร