สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.16
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2560
วันที่หมดอายุ :30/05/2561
ที่อยู่ :125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก
:แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :02-943-9630-1
โทรสาร :02-943-9632
E-Mail :pandc@pandc.co.th
Website : www.pandc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :24
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 03/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร