สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.16
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ 20/11/2561
วันที่หมดอายุ 19/11/2562
ที่อยู่ 125 อาคารเดอะปัณณ์ ชั้น 6 ถนนคลองลำเจียก
แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-943-9630-1
โทรสาร 02-943-9632
E-Mail pandc@pandc.co.th
Website www.pandc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 24
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร