สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1403
ชื่อนิติบุคคล บริษัท นพ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 31/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 31/07/2562
วันที่หมดอายุ 30/07/2563
ที่อยู่ 99/319 หมู่ที่ 5
ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ 063-289-6536
โทรสาร 021018915
E-Mail engineering.nop@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร