สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1397
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ศูนย์อาจารย์พงศ์ วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 14/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 14/07/2562
วันที่หมดอายุ 13/07/2563
ที่อยู่ 368/21 หมู่ 2 ซ.เทพารักษ์ 92 ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270
โทรศัพท์ 02-7548599
โทรสาร
E-Mail patsapong367@gmail.com
Website WWW.TEACHERPONG.COM
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร