สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1399
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทรีโซน เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 17/07/2561
วันที่หมดอายุ 16/07/2562
ที่อยู่ 88/9 หมู่ 7 ถนนลำลูกกา
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12150
โทรศัพท์ 02-5328187
โทรสาร 02-9944674
E-Mail bl.treezone@hotmail.com
Website www.treezone-energy.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร