สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1400
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เคเอ็มเอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 20/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 20/07/2562
วันที่หมดอายุ 19/07/2563
ที่อยู่ 8/36 ถนน สุขุมวิท
ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ 033-016100
โทรสาร 033-016100
E-Mail Kmhengineering8@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 17/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร