สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1411
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เฟิสท์เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรั๊คชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 23/08/2561
วันที่เริ่มใช้ 23/08/2561
วันที่หมดอายุ 22/08/2562
ที่อยู่ 72/217 หมู่บ้านคัทลียาวิลล์ หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกา
ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12150
โทรศัพท์ 0-2278-0949
โทรสาร 0-2278-0949
E-Mail First_con@hotmail.com
Website www.firstengineering1970.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/08/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร