สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1401
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีอาร์เค เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 23/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 23/07/2562
วันที่หมดอายุ 22/07/2563
ที่อยู่ 700/50 อาคารรีเจนท์ศรีนครินทร์ ทาวเวอร์ ถนน ศรีนครินทร์
แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 081-9375130 / 02-72281713
โทรสาร 02-7228171-2
E-Mail narongsak.muangmor@outlook.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร