สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1395
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีเคพี เซฟตี้ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 13/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 13/07/2562
วันที่หมดอายุ 12/07/2563
ที่อยู่ 999/50 อาคารเลคไซต์คอนโดวิว หมู่ 13
ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12120
โทรศัพท์ 02-1012435
โทรสาร 02-1012435
E-Mail chanawadee@ckp.co.th
Website www.ckp.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร