สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.159
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เมโทรโปลิแตน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/11/2560
วันที่หมดอายุ :10/11/2561
ที่อยู่ :19/2 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
:แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2258-0314-5
โทรสาร :0-2258-4304
E-Mail :mecmitr@mecmitr.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :7
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 11/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร