สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.159
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เมโทรโปลิแตน เอ็นยิเนียริ่ง คอนซัลแตน จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ 11/11/2561
วันที่หมดอายุ 10/11/2562
ที่อยู่ 19/2 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2258-0314-5
โทรสาร 0-2258-4304
E-Mail mecmitr@mecmitr.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร