สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1392
ชื่อนิติบุคคล บริษัท 24 เค เอส ดี คอนซัลแต้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 05/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 05/07/2561
วันที่หมดอายุ 04/07/2562
ที่อยู่ 61/823 หมู่ 2
ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน
จังหวัด นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ 73110
โทรศัพท์ 0618684990 , 0922508812
โทรสาร 0818262504
E-Mail yongyuth.ksd.pct@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร