สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1394
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ที.เค.ที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 12/07/2561
วันที่หมดอายุ 11/07/2562
ที่อยู่ 28/114 ถนนเสม็ดแดง
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ 081-022-2462
โทรสาร 038024016
E-Mail tkr.engineeringservices@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร