สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1389
ชื่อนิติบุคคล บริษัท วูโคร่ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 27/06/2561
วันที่เริ่มใช้ 27/06/2562
วันที่หมดอายุ 26/06/2563
ที่อยู่ 77/102-103 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600
โทรศัพท์ 028785580
โทรสาร 028785589
E-Mail info@wuekro.com
Website www.wuekro.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร