สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1393
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ บิวโร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 11/07/2562
วันที่หมดอายุ 10/07/2563
ที่อยู่ 299/2 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 5
แขวงออเงิน เขตสายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 0863284302
โทรสาร 02-0015379
E-Mail pojai_b@edebgroup.com
Website www.edbgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/07/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร