สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1393
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง ดีซายน์ บิวโร จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/07/2561
วันที่เริ่มใช้ 11/07/2561
วันที่หมดอายุ 10/07/2562
ที่อยู่ 98
แขวงสายไหม เขตสายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 083-615-9002
โทรสาร 02-0015379
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 11/07/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร