สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1390
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ขวัญรวี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 28/06/2561
วันที่เริ่มใช้ 28/06/2562
วันที่หมดอายุ 27/06/2563
ที่อยู่ 261/90 หมู่ 1
ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110
โทรศัพท์ 081-4818446
โทรสาร
E-Mail Kwanrawee.co.ltd@hotmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร