สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1387
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอซีเอสอี กรีน คอนซัลติ้งเอนจิเนียร์ส จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 26/06/2561
วันที่เริ่มใช้ 26/06/2562
วันที่หมดอายุ 25/06/2563
ที่อยู่ 3300/25-28 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 02-937-3456 ต่อ 4001
โทรสาร 02-937-3555
E-Mail acs.mediv@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร