สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.158
ชื่อนิติบุคคล บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ 11/11/2561
วันที่หมดอายุ 10/11/2562
ที่อยู่ 281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10110
โทรศัพท์ 0-2713-3888
โทรสาร 0-2713-3889
E-Mail mtech@truemail.co.th
Website www.seatecgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร