สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.158
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท โมเดอร์น เทคโนโลยี คอนซัลแตนทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/11/2560
วันที่หมดอายุ :10/11/2561
ที่อยู่ :281 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71
:แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10110
โทรศัพท์ :0-2713-3888
โทรสาร :0-2713-3889
E-Mail :mtech@truemail.co.th
Website : www.seatecgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 20/10/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร