สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1391
ชื่อนิติบุคคล บริษัท กล้าบุญมี วิศวกรรม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 28/06/2561
วันที่เริ่มใช้ 28/06/2562
วันที่หมดอายุ 27/06/2563
ที่อยู่ 145 หมู่2 ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย
จังหวัด มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ 086-375-7793
โทรสาร
E-Mail tabnawapol@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 13/06/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร