สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1373
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอคคิวเมน คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/05/2561
วันที่เริ่มใช้ 17/05/2562
วันที่หมดอายุ 16/05/2563
ที่อยู่ 65 ซ.พระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถ.พระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 089-666-4327
โทรสาร
E-Mail supasit.t@acumth.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 4
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร