สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1370
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ฟอ-รัม อาร์คิเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 16/05/2561
วันที่เริ่มใช้ 16/05/2562
วันที่หมดอายุ 15/05/2563
ที่อยู่ 184/218-220 อาคารฟอรัม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 02-645-2540-3
โทรสาร 02-645-2548
E-Mail forums@truemail.co.th
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร