สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1383
ชื่อนิติบุคคล บริษัท พัชรศักดิ์ก่อสร้าง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 06/06/2561
วันที่เริ่มใช้ 06/06/2561
วันที่หมดอายุ 05/06/2562
ที่อยู่ 52 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง หมู่ที่ 5
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัด เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 053-010-692-3 , 086-919-6121
โทรสาร 053-010-690
E-Mail patcharasak.cons@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 6
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 04/04/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร