สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.157
ชื่อนิติบุคคล บริษัท แอลฟ่า จีโอเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ 11/11/2561
วันที่หมดอายุ 10/11/2562
ที่อยู่ 17,19 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2931-0721-3
โทรสาร 0-2931-0724
E-Mail admin@alfageotech.com
Website www.alfageotech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 05/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร