สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.157
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท แอลฟ่า จีโอเทค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/11/2561
วันที่หมดอายุ :10/11/2562
ที่อยู่ :17,19 ซอยโชคชัย 4 ซอย 69 ถนนโชคชัย 4
:แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10230
โทรศัพท์ :0-2931-0721-3
โทรสาร :0-2931-0724
E-Mail :admin@alfageotech.com
Website : www.alfageotech.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท :3
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 05/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร