สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1377
ชื่อนิติบุคคล บริษัท บิลดิ้ง เทส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 28/05/2561
วันที่เริ่มใช้ 28/05/2562
วันที่หมดอายุ 27/05/2563
ที่อยู่ 98 ซอยกาญจนาภิเษก 39 แยก 10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
โทรศัพท์ 02-1158908
โทรสาร 02-1158908
E-Mail bte.group2014@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 03/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร