สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1378
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลลูชั่น โพรวายเดอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 30/05/2561
วันที่เริ่มใช้ 30/05/2562
วันที่หมดอายุ 29/05/2563
ที่อยู่ 303 ถ.เสนานิคม 1
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-942-1213
โทรสาร 02-942-1213
E-Mail cs_ensop@hotmail.com
Website www.ensop.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 24/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร