สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1380
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีริช คอนสทรัคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 03/06/2561
วันที่เริ่มใช้ 03/06/2562
วันที่หมดอายุ 02/06/2563
ที่อยู่ 101/48 ม.7 แขวงลำผักชี เขตหนอกจอก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530
โทรศัพท์ 02-988-5559
โทรสาร 02-062-7895
E-Mail Info@trichgroup.com
Website www.Trichgroup.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 10/04/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร