สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1384
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอสยูที โกลบอล จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 07/06/2561
วันที่เริ่มใช้ 07/06/2561
วันที่หมดอายุ 06/06/2562
ที่อยู่ 128/200 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้นที่ 18 เจ ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-129-3303
โทรสาร
E-Mail global.sut@gmail.com
Website http://www.sutglobal.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 15/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร