สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1374
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เซริ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/05/2561
วันที่เริ่มใช้ 18/05/2562
วันที่หมดอายุ 17/05/2563
ที่อยู่ 80/187 หมู่ที่ 3
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 02 902 1165
โทรสาร 02 902 1474
E-Mail seiri2008@gmail.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 9
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 10/05/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร