สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.156
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ดอร์ช คอนซัลท์ เอเซีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ 31/05/2562
วันที่หมดอายุ 30/05/2563
ที่อยู่ 1168/45 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 4
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-8900
โทรสาร 0-2679-8995
E-Mail dcasia@dorsch.co.th
Website www.dorsch.de
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 08/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร