สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.156
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท ดอร์ช คอนซัลท์ เอเซีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ :31/05/2561
วันที่หมดอายุ :30/05/2562
ที่อยู่ :1168/45 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพระราม 4
:แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10120
โทรศัพท์ :0-2679-8900
โทรสาร :0-2679-8995
E-Mail :dcasia@dorsch.co.th
Website : www.dorsch.de
จำนวนวิศวกรในบริษัท :2
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 10/05/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร