สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1362
ชื่อนิติบุคคล บริษัท จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 24/04/2561
วันที่เริ่มใช้ 24/04/2562
วันที่หมดอายุ 23/04/2563
ที่อยู่ 78 ซอยสตรีวิทยา 2 ซอย 23
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 02-9311066
โทรสาร 02-9359104
E-Mail admin@gmt.co.th
Website www.gmt.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/03/2562
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร