สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.154
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :11/11/2545
วันที่เริ่มใช้ :11/11/2560
วันที่หมดอายุ :10/11/2561
ที่อยู่ :1/862 หมู่ที่ 17 ซอย 60 (กม.26) ถนนพหลโยธิน
:ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จังหวัด :ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :12130
โทรศัพท์ :02-0360953,02-0360954
โทรสาร :02-036-0654
E-Mail :admin@alana.co.th
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :8
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 13/09/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร