สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1330
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทย อิงเกอร์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/02/2561
วันที่เริ่มใช้ 19/02/2561
วันที่หมดอายุ 18/02/2562
ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 4
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11130
โทรศัพท์ 028867608
โทรสาร 028867609
E-Mail jaturong@thaienger.com
Website www.thaienger.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 5
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 18/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร