สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.153
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :07/10/2560
วันที่หมดอายุ :06/10/2561
ที่อยู่ :9/196 ซ.รัชประภา 4 ถ.รัชดาภิเษก
:แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2585-2699-700
โทรสาร :0-2585-2700
E-Mail :sskconsults@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 29/09/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร