สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1328
ชื่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็น ออโต้แก๊ส อุดร
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/02/2561
วันที่เริ่มใช้ 18/02/2561
วันที่หมดอายุ 17/02/2562
ที่อยู่ 7/7 หมู่ที่ 1
ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ 087-4361503
โทรสาร
E-Mail NONGNO005@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 19/01/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร