สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.152
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็พทากอน คอนซัลแตนทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :19/05/2545
วันที่เริ่มใช้ :26/05/2561
วันที่หมดอายุ :25/05/2562
ที่อยู่ :3300/134 อาคารตึกช้าง ถ.พหลโยธิน
:แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10900
โทรศัพท์ :0-2937-3300 ต่อ 126
โทรสาร :0-2937-3480
E-Mail :eptg2@ksc.th.com
Website : eptg-acsc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 06/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร