สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.152
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็พทากอน คอนซัลแตนทส์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/05/2545
วันที่เริ่มใช้ 26/05/2561
วันที่หมดอายุ 25/05/2562
ที่อยู่ 3300/134 อาคารตึกช้าง ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2937-3300 ต่อ 126
โทรสาร 0-2937-3480
E-Mail eptg2@ksc.th.com
Website eptg-acsc.co.th
จำนวนวิศวกรในบริษัท 1
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/03/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร