สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1316
ชื่อนิติบุคคล บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/01/2561
วันที่เริ่มใช้ 10/01/2561
วันที่หมดอายุ 09/01/2562
ที่อยู่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310
โทรศัพท์ 025138464
โทรสาร 025138468
E-Mail info@owlenergy.biz
Website www.owlenergy.biz
จำนวนวิศวกรในบริษัท 13
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 12/12/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร