สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1321
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ซีที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 17/01/2561
วันที่เริ่มใช้ 17/01/2562
วันที่หมดอายุ 16/01/2563
ที่อยู่ 25/417 ซอยอินทามระ 2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 091-556-4517
โทรสาร
E-Mail
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 21/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร