สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1319
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ทีเอ็มอาร์ เทคนิค จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 12/01/2561
วันที่เริ่มใช้ 12/01/2562
วันที่หมดอายุ 11/01/2563
ที่อยู่ 1/123 หมู่ที่ 1 ถนนชัยชนะสงคราม
ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90110
โทรศัพท์ 089-870-6747
โทรสาร
E-Mail tmrtechnic@gmail.com
Website www.facebook/tmrtechnic
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 26/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร