สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1317
ชื่อนิติบุคคล บริษัท กิจการร่วมค้า อาร์เคเดีย และ สเปคตรัม จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/01/2561
วันที่เริ่มใช้ 10/01/2562
วันที่หมดอายุ 09/01/2563
ที่อยู่ 98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 1707 ชั้น 17
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10500
โทรศัพท์ 021081822
โทรสาร 021081826
E-Mail info@arcadia-engineering.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 3
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร