สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.151
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท พี ดับบลิว เอช แอล วิศวกรที่ปรึกษา จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :07/10/2548
วันที่หมดอายุ :06/10/2549
ที่อยู่ :12/555 อาคารกุหลาบ ชั้น 7 ถ.บางนา-ตราด กม. 5.5
:หมู่ที่ 15 แขวงบางแก้ว เขตบางพลี
จังหวัด :สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ :10540
โทรศัพท์ :0-2316-1250-5
โทรสาร :0-2316-1335
E-Mail :info@whl-thai.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :6
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร