สภาวิศวกร | Council of Engineers Thailand

สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1325
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เสาหลักก่อสร้าง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 23/01/2561
วันที่เริ่มใช้ 23/01/2562
วันที่หมดอายุ 22/01/2563
ที่อยู่ 303 ซอยรัตนาธิเบศร์ 17 แยก 1 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 029656400-5
โทรสาร 029656406
E-Mail saolak_eng@yahoo.com
Website -
จำนวนวิศวกรในบริษัท 15
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 06/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร