สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1318
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น คอนซัลเเท้นท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 10/01/2561
วันที่เริ่มใช้ 10/01/2561
วันที่หมดอายุ 09/01/2562
ที่อยู่ 599/88 หมู่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี
จังหวัด สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10540
โทรศัพท์ 020022747
โทรสาร
E-Mail tprasit.esc@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 20/11/2560
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร