สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1323
ชื่อนิติบุคคล บริษัท ไทเทเนียม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/01/2561
วันที่เริ่มใช้ 18/01/2562
วันที่หมดอายุ 17/01/2563
ที่อยู่ 41/60 หมู่ที่ 8
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัด นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ 0814377186
โทรสาร
E-Mail Titaniumengineering@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 2
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 27/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร