สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1304
ชื่อนิติบุคคล บริษัท เอ อี พี เอเชีย จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 18/12/2560
วันที่เริ่มใช้ 18/12/2561
วันที่หมดอายุ 17/12/2562
ที่อยู่ 48/15 ซ.สุคนธสวัสดิ์ 38
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10230
โทรศัพท์ 0-2553-2566
โทรสาร 0-2553-2567
E-Mail Aepasiahq@gmail.com
Website www.aep-asia.com
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
วันที่ Update : 16/11/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร