สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


เลขที่ใบอนุญาต นต.1306
ชื่อนิติบุคคล บริษัท มัลติ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก 19/12/2560
วันที่เริ่มใช้ 19/12/2561
วันที่หมดอายุ 18/12/2562
ที่อยู่ 60/6 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
ตำบลดินแดง เขตดินแดง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ 02-691-7840-1
โทรสาร 02-277-1532
E-Mail mse8engineering@gmail.com
Website
จำนวนวิศวกรในบริษัท 8
ความเชี่ยวชาญ
1บริการงานออกแบบ ควบคุมงาน วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษาและวิชาการด้านวิศวกรรม รวมไปถึงระบบพิเศษภายในอาคารและอากาศยาน
วันที่ Update : 04/12/2561
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร