สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.150
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :07/10/2545
วันที่เริ่มใช้ :07/10/2549
วันที่หมดอายุ :06/10/2550
ที่อยู่ :1131/318 ถ.นครไชยศรี
:แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10300
โทรศัพท์ :0-2243-1716, 0-2243-6232
โทรสาร :0-2243-7568
E-Mail :ns_consult@hotmail.com, ns_consult@yahoo.com
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :10
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 09/10/2551
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร