สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร

รายละเอียด นิติบุคคล


 
เลขที่ใบอนุญาต :นต.15
ชื่อนิติบุคคล :บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสท์ คอนซัลท์ จำกัด
วันที่เริ่มใช้ใบอนุญาตครั้งแรก :01/12/2544
วันที่เริ่มใช้ :01/12/2546
วันที่หมดอายุ :30/11/2547
ที่อยู่ :82 ซ.ศุภฤกษ์ ถ.สุทธิสาร
:แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :10310
โทรศัพท์ :02-274-7744
โทรสาร :02-693-4744
E-Mail :
Website :
จำนวนวิศวกรในบริษัท :1
 
ความเชี่ยวชาญ
 
วันที่ Update : 31/01/2548
สภาวิศวกร
สภาวิศวกร